Planverantwoordelijke Operationeel Centrum (Meldkamer Politie)

Startdatum: 01-04-2024
Einddatum: 31-03-2025
Standplaats: Haarlem
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : nee

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De planverantwoordelijke is belast met de operationele coördinatie van mens en werk in het rooster. Hij of zij is de spil van het roosterproces in het team en vervult, als centraal aanspreekpunt voor de operationele roostervraagstukken, een verbindende rol tussen de medewerkers van het team, de teamchef en de afdeling Planning en Capaciteitsmanagement.

De planverantwoordelijke levert input aan de planner voor het bepalen van het uitvoeringspatroon (werkplan) en opstellen van het rooster en geeft goedkeuring aan het resultaat. Hij of zij koppelt uit te voeren werk aan beschikbare capaciteit op basis van de vereiste deskundigheden, geldende wet en regelgeving en formele afspraken met de individuele medewerkers.

De planverantwoordelijke wordt hierin ondersteund door de planner, die hij de benodigde informatie verschaft voor het opstellen en aanpassen van roosters c.q. het faciliteren van zelfroosteren. De planverantwoordelijke zorgt ervoor dat er in alle gevallen tijdig een sluitend rooster kan worden vastgesteld.

De planverantwoordelijke kan organiseren, prioriteren en verbanden leggen. 


Doelstelling

De planverantwoordelijke stuurt op uren in het roosterproces, en handelt alle zaken af die impact hebben op de bezetting.

Vanuit zijn spilfunctie heeft de planverantwoordelijke zicht op succesformules en knelpunten, op spanningen en discussie m.b.t. het rooster in het team of bij de individuele medewerkers. Hij of zij draagt er zorg voor dat teamchef en planner goed geïnformeerd blijven over relevante ontwikkelingen. 


Verantwoordelijkheden:

De planverantwoordelijke draagt zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve match van werk en capaciteit op het niveau van het perioderooster, waarbij naast optimale prestaties een gezonde balans tussen werk en privé centraal staat.

De teamchef staat aan het stuur van CM-vraagstukken op tactisch niveau van de jaarplanning, en stelt de kaders op waarbinnen de planverantwoordelijke op het operationele niveau van het perioderooster zelfstandig, in zijn lijn, kan acteren. Als zodanig fungeert de planverantwoordelijke als vooruitgeschoven post van de teamchef voor capaciteitsmanagement taken op operationeel niveau (de CM-processen ‘Inplannen en Registreren’).

Daarnaast zal de planverantwoordelijke de teamchef gevraagd en ongevraagd adviseren over CM-gerelateerde zaken op tactische niveau (onderdelen van CM proces ‘Inzetten’ en ‘Bezetten’) en levert hij input aan de teamchef t.b.v. functioneringsgesprekken en modaliteiten.

Hij of zij signaleert op tactisch niveau uitvoeringsproblemen als gevolg van structurele kwalitatieve en kwantitatieve disbalans tussen capaciteitsvraag en –aanbod in de operationele planning.


Planning

Start publicatie: 09-02-2024
Vragenstellen tot (NVI): 14-02-2024 16:00
Beantwoording vragen: 15-02-2024
Offertes indienen tot: 23-02-2024 15:00
Beoordeling offertes (vanaf): 26-02-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 11-03-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren