Medior Huisvestingsadviseur

Startdatum: 01-10-2024
Einddatum: 30-09-2026
Standplaats: Rotterdam
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Politie heeft een grote, zeer diverse vastgoedportefeuille met basisteambureaus, kantoorgebouwen, cellencomplexen, opleidings- en trainingslocaties, etc. De politie heeft daarbij ook een grote vastgoedopgave, waaruit vele huisvestingsprojecten volgen. Er is daartoe een uitgebreide set aan kwaliteitskaders opgesteld, waaronder een integraal Huisvestingsconcept.

Als huisvestingsadviseur draag je zorg voor de gebruikskwaliteit binnen de huisvestingsprojecten. Je bewaakt de visie en de kwaliteitskaders van de Politie, vertaalt deze naar het project en verenigt ze met de specifieke eisen en wensen vanuit het project. 

De nadruk ligt op het opstellen van ruimtelijk-functionele programma's van eisen (RF-PvE's), maar ook daarvoor en daarna ben je vaak betrokken in een project. In de ontwerpfase toets je en adviseer je over de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp. In de initiatieffase word je mogelijk gevraagd om bij te dragen aan het bepalen van de ruimtebehoefte, een haalbaarheidsstudie of andere werkzaamheden m.b.t. de ruimtelijk-functionele eisen.


Doelstelling

De huisvestingsadviseur draagt zorg voor de goede toepassing van de landelijke kwaliteitskaders van de Politie in huisvestingsprojecten enerzijds en voor het in samenspraak met de gebruikers en andere projectbetrokkenen bepalen van de projectspecifieke eisen en wensen anderzijds. De huisvestingsadviseur verenigt deze eisen in een breed gedragen RF-PvE en waarborgt zodoende de gebruikskwaliteit. Ook voor en na het opstellen van het RF-PvE is / blijft de huisvestingsadviseur betrokken bij een project en adviseert over ruimtelijk-functionele aspecten.

Je gaat aan de slag met een aantal huisvestingsprojecten. Deze voer je zelfstandig uit en daar waar nodig schakel je met de betrokkene partijen. Het betreft de projecten in de volgende locaties met daarbij de volgende op te leveren producten:

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ambitiedocument (FTE, benodigde m2, functionele ruimtelijke behoeften, relatieschema’s, ambitie en visie)  ten behoeve van het opstellen van de businesscase en in een latere fase het ruimtelijk functioneel programma van eisen. 

Huisvestingsproject locatie Rotterdam – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Groningen – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie IJmuiden – Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Drachten– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Huisvestingsproject locatie Den Haag– Ruimtelijk functioneel programma van eisen en het bewaken van de gebruikskwaliteit en beleidskaders in de fases daarna.

Bij alle projecten gelden de volgende taken/activiteiten en eisen:

  • Huisvestingsadviseur is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de nodige communicatie en sessies (ca. 5 tot 8 sessies per project excl. interviews) met gebruikers om tot de bovenstaande producten te komen;
  • Producten zijn gedragen door de gebruikers en conform het Integraal Huisvestingsconcept van de politie;
  • Ambitiedocument omvat alle nodige (ruimtelijk functionele) informatie voor het opstellen van een businesscase door de vastgoedontwikkelaar. Denk aan raming van benodigde oppervlakte, functionele behoeften, relatieschema’s en eventuele bijzondere functies;
  • Inbreng van de kennis over het huisvestingsconcept van de politie en werkprocessen van de gebruikers aan het projectteam; van de initiatie- en definitiefase tot en met het ontwerp- en uitvoeringsproces,
  • Binnen het project verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit van de huisvesting, het toetsen aan / adviseren over de goede toepassing van het Integraal Huisvestingsconcept en andere uitvoeringskaders en dragen zorg voor de continuïteit binnen de verschillende projectfasen.

Verantwoordelijkheden:

Bovengenoemde doelstelling omschrijft de verantwoordelijkheden.


Planning

Start publicatie: 10-07-2024
Vragenstellen tot (NVI): 12-07-2024 16:00
Beantwoording vragen: 12-07-2024
Offertes indienen tot: 22-07-2024 10:00
Beoordeling offertes (vanaf): 23-07-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 23-09-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren