Implementatiemanager landelijke portefeuille dienstverlening

Startdatum: 01-02-2024
Einddatum: 31-01-2025
Standplaats: Apeldoorn
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Ja, 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De portefeuille dienstverlening is één van de strategische hoofdportefeuilles binnen de Politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij. Dit houdt in dat wij er o.a. voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de Politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle opvolging en recht doet aan de positie van het slachtoffer. 


Doelstelling

Beoogd resultaat:

  • Opleveren implementatie strategie digitaal tenzij
  • Opstellen van een implementatie portfolio voor de landelijke portefeuille dienstverlening en hier conform MARAP cyclus op rapporteren

Als implementatiemanager ben je onderdeel van het Programma Dienstverlening. Je werkt nauw samen met de leden in de programmaboard, met in het bijzonder de realisatiemanager en kwartiermaker van het Regieteam Regionale Service Centrum. Je zorgt voor de implementatie van de projecten vanuit de portefeuille in de eenheden. Dit doe je samen referenten van elke politie-eenheid, de projectleiders van de eenheden en vertegenwoordigers van de beleidsdirecties en/of Politiedienstencentrum.

Je bewaakt de programmaplanning en de voortgang. Tevens houd je overzicht over projecten binnen het programma, waarbij je zorg draagt voor afstemming op beleidsniveau.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over (nieuwe) vraagstukken die binnen de portefeuille spelen en geeft richting aan het opstellen van het portefeuillejaarplan conform de plancyclus. Daarnaast ben je in staat om eventuele besluitvorming voor te bereiden op directie niveau.

Doordat we burgers beter en ook slimmer willen bedienen is het ook belangerijk om te onderzoeken op welke wijze de politie zich daarop organiseert. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere reorganisaties onderdeel van de opdracht is.


Verantwoordelijkheden:

Als implementatiemanager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de projecten binnen het landelijk programma dienstverlening. Tevens geeft je input op nieuwe landelijke initiatieven om betekenisvoller te zijn voor onze burgers. Daarbij is het jouw taak om uit te denken op welke wijze de organisatie zich daarop moet aanpassen. Deze organisatieverandering en de gesprekken met Ondernemingsraden is onderdeel van jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast heb je een coachende rol voor het hoofd van het Coordinatieteam Regionale Service Centrum.

Vakmatige taken

  • Initiëren van verbetervoorstellen
  • Vormgeven van de manier van veranderen
  • Bewaken van de programma planning en de voortgang
  • Voorbereiding van besluitvorming
  • Coachen van hoofd landelijk Service Centrum
  • Regie over nieuwe wijze van organiseren

Leidinggevende taken

  • Je geeft leiding aan diverse projectleider en medewerkers

Planning

Start publicatie: 30-11-2023
Vragenstellen tot (NVI): 04-12-2023 08:00
Beantwoording vragen: 04-12-2023
Offertes indienen tot: 12-12-2023 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 12-12-2023
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-01-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren