Implemenatiebegeleider

Startdatum: 01-09-2024
Einddatum: 31-08-2025
Standplaats: Rotterdam
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : Maximaal 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Een belangrijke doelstelling binnen dit programma is één landelijke toegangspas voor de gehele politie. De politie heeft ervoor gekozen om hiervoor aan te sluiten bij de Rijkspas. De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor de Nederlandse rijksoverheid. Ze wordt ingezet als interdepartementaal legitimatiebewijs, authenticatiemiddel en toegangspas tot gebouwen en systemen. Binnen het programma FTB wordt door het project Focusgebied 2 de voorbereidingen getroffen om de Rijkspas landelijk binnen de politie te implementeren. Het project zoekt momenteel een implementatiebegeleider ten behoeve van de uitrol van de Rijkspas per politie-eenheid.

De implementatiebegeleider heeft kennis van en affiniteit met projectmanagement en bij voorkeur met facility management. De implementatiebegeleider staat in nauw contact met de implementatiemanager van het project en de diverse contactpersonen binnen de eenheid waarin de uitrol plaatsvindt en is daarmee de schakel tussen het uitrolteam en de operatie in de eenheid. Alvorens de uitrol begint, start het project met een pilot op één locatie. Na deze pilot wordt de Rijkspas per gebied (eenheid) uitgerold. Het project zoekt iemand die ondersteunt in zowel de voorbereidingen van de uitrol als het daadwerkelijk begeleiden van de uitvoering van de uitrol. Deze persoon fungeert daarmee als vliegende keep en zal op locatie de werkzaamheden tijdens de uitrol begeleiden. De uitrolperiode per eenheid zal ongeveer vier maanden duren voordat een volgende eenheid wordt uitgerold. Dat betekent dat de implementatiebegeleider “meereist” van eenheid naar eenheid. De implementatiebegeleider dient daarom bereid te zijn tot reizen binnen Nederland en in het bezit te zijn van eigen vervoer.


Doelstelling

De implementatiebegeleider is de spil in het succesvol landelijk uitrollen van de Landelijke Politie Toegangspas (LPT) binnen alle eenheden van de politie, door middel van een gestructureerde en effectieve aanpak. Deze rol vereist een actieve betrokkenheid bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de pilotfase, gevolgd door een gefaseerde implementatie over de verschillende politie-eenheden. De doelstelling omvat het waarborgen van een naadloze overgang naar de nieuwe toegangspas, het minimaliseren van operationele verstoringen, het handhaven van hoge kwaliteitsnormen in het implementatieproces en het stimuleren van een positieve acceptatie en gebruikerservaring onder alle betrokkenen. Succes in deze rol wordt gemeten aan de hand van de efficiënte uitgifte van de LPT, de tevredenheid van de eindgebruikers en de mate waarin de nieuwe processen naadloos worden opgenomen in de dagelijkse operationele praktijken van de politie-eenheden.


Verantwoordelijkheden:

- Het ondersteunen van de implementatiemanager bij diverse werkzaamheden in zowel de voorbereiding naar de uitrol als de uitrol zelf

- Het uitvoeren van gebruikerstesten in de voorbereiding van de uitrol

- Fungeren als contactpersoon voor de eenheid richting de uitrolorganisatie

- Team facilitaire services (TFS) in de eenheid ondersteunen in leren en uitvoeren van nieuwe processen d.m.v. het geven van trainingen en instructies

- Begeleiden van het Team facilitaire services op locatie bij de uitgifte van de Rijkspas

- Het overzicht houden op de voortgang van de uitrol in de eenheid

- Het signaleren van issues op de uitrollocaties en deze oplossen


Planning

Start publicatie: 04-07-2024
Vragenstellen tot (NVI): 09-07-2024 12:00
Beantwoording vragen: 09-07-2024
Offertes indienen tot: 16-07-2024 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 16-07-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 26-08-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren