Database Ontwikkelaar Oracle

Startdatum: 01-09-2024
Einddatum: 30-08-2025
Standplaats: Zeist
Uren per week: 36
Optie tot verlenging : ja, 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Inzet van een database ontwikkelaar in het project Verbeterplan Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Het systeem GMS wordt in alle meldkamers door de centralisten gebruikt. In de meldkamers wordt door Ambulancezorg, Brandweer, Koninklijke Marechaussee en Politie gewerkt aan een veiliger Nederland. Vanuit de meldkamers worden de hulpdiensten aangestuurd en wordt informatie van melders van urgente incidenten met de hulpverleners gedeeld.

Het project Verbeterplan GMS realiseert enkele technische verbeteringen in GMS, die noodzakelijk zijn om de komende jaren op een verantwoorde manier van GMS gebruik te blijven maken.

Een onderdeel van het project is het deelproject Datacentralisatie LMG (Landelijke Meldkamer Gegevens). De LMG is een nieuwe toepassing waarmee statische stam- en stuurgegevens van het GMS centraal beheerd kunnen worden.

In de eerste incrementen van dit deelproject ligt de nadruk op de landelijke meldingsclassificaties (LMC).


Doelstelling

De databases van het GMS zijn een rijke bron van informatie maar het voornamelijk regionale beheer van de gegevens kan veel efficiënter en effectiever.

Taken van de database ontwikkelaar binnen dit deelproject zijn:

  • Doorontwikkelen van een Apex-applicatie waarmee gegevens centraal beheerd en gedistribueerd kunnen worden naar de regionale GMS-databases;
  • Documenteren en aanpassen van wat er gebouwd is;
  • Begeleiden van landelijke en regionale functioneel gegevensbeheerders bij het gebruik van de applicatie;
  • Testen en begeleiden van testers.

N.B.: De basis van de genoemde Apex-applicatie (de LMG) is al gelegd en daar wordt gezamenlijk verder aan gewerkt. Daarbij zijn adviezen, hoe het beter kan, welkom.


Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en opdrachten binnen het project conform de gemaakte afspraken in samenwerking met de projectleden. Verantwoording daarover wordt afgelegd aan de deelprojectleider.


Planning

Start publicatie: 16-05-2024
Vragenstellen tot (NVI): 22-05-2024 08:00
Beantwoording vragen: 22-05-2024
Offertes indienen tot: 29-05-2024 08:00
Beoordeling offertes (vanaf): 29-05-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 31-07-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren