Data-analist

Startdatum: 01-10-2024
Einddatum: 31-03-2025
Standplaats: Amsterdam
Uren per week: 24
Optie tot verlenging : 2x6 maanden

Opdracht omschrijving

Opdracht omschrijving

Het werkgebied in Eenheid Amsterdam is veelzijdig en dynamisch. In het gebied wonen ruim 900.000 mensen die gezamenlijk 177 nationaliteiten vertegenwoordigen. Daarnaast verblijven er ongeveer 17.000 illegale vreemdelingen. Amsterdam is een forensenstad en als hoofdstad trekt het vele toeristen en dagjesmensen. De grote feestelijke evenementen trekken jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers en ieder jaar logeren er rond de 4 miljoen gasten in één van de Amsterdamse hotels.

Zo’n complexe en snel veranderende omgeving vraagt om een politieorganisatie die daar snel en adequaat op in kan spelen. De staf functioneert als onmisbare specialist in de ondersteuning op het veiligheidsvraagstuk en bestaat uit de afdelingen Politieprofessie, Control, Bestuursondersteuning, VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) en Communicatie. In totaal bestaat de staf uit 152 fte.


Doelstelling

Binnen Team Control werken momenteel 15 collega’s gezamenlijk aan de uitvoering van de planning en control cyclus voor de Eenheid Amsterdam. Door uitvoering te geven aan deze cyclus ondersteunen we het management in het sturen op resultaten waarmee het veiliger wordt in de regio. De cyclus bestaat onder andere uit het opstellen van een jaarplan voor de eenheid en teamplannen voor teams, het opstellen van verschillende monitors, het faciliteren van managementgesprekken en het doen van onderzoeken/evaluatie/audits.

Team control zoekt actief de verbinding met de organisatie, daar waar het werk gebeurt. De rol van Team Control is het management te stimuleren naar het presterend vermogen te kijken: zetten we in op de juiste doelstellingen en kunnen we andere keuzes maken ter verhoging van de resultaten, etc.

Gerelateerd aan het werk hebben we te maken met zeer drukke perioden met strakke deadlines.


Verantwoordelijkheden:
  • Input verzamelen bij o.a. Teamchefs, middels persoonlijke gesprekken;
  • Input vertalen doormiddel van o.a. het opzetten van prognosemodel(len) over het verloop van de bezetting en andere vraagstukken;
  • Meerjarige beelden genereren op diverse andere bezettingsvraagstukken;
  • Onderzoeken of er relaties bestaan tussen diverse bedrijfsvoerings-aspecten zoals leeftijd, verzuim en inzetbaarheid.
  • Monitoren en technisch advies t.b.v. impact implementatie Planningsapplicatie op CM processen, systemen en gebruikte rapportages voor o.a. PCM-systeem. 
  • Ondersteuning leveren om tot uitgebreidere sturingsinformatie te komen voor leidinggevende ten behoeve van inzicht inzake capaciteitsvraag en capaciteitsaanbod.

Planning

Start publicatie: 09-07-2024
Vragenstellen tot (NVI): 10-07-2024 15:00
Beantwoording vragen: 11-07-2024
Offertes indienen tot: 14-07-2024 18:00
Beoordeling offertes (vanaf): 15-07-2024
Verwachte terugkoppelingsdatum: 19-07-2024


Meer informatie en offerte uit brengen is mogelijk nadat u bent toegelaten als leverancier.

Om een verzoek tot toelating tot één of meerdere categorieën te kunnen indienen, dient u zich eerst éénmalig te registreren.

Registreren